Vessies Administratie, Belasting & Advies

Specialist voor het MKB

Informatie

 

Administratieve activiteiten waar we ons o.a. mee bezig houden

-Administratie ZZP, eenmanszaak, VOF, BV, Stichting

-Loonadministratie

-Samenstellen jaarrekeningen

-Aangifte Omzetbelasting (BTW), Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Schenkbelasting

 

Fiscale vraagstukken waar we ons o.a. mee bezig houden 

-Een onderneming starten

-Keuze eenmanszaak of besloten vennootschap

-Inbreng vanuit eenmanszaak in een besloten vennootschap (en vice versa)

-Internationaal zaken doen

-Partner in de zaak

-Auto van de zaak

-Bedrijf overdragen/verkopen

-Schenken

-Ondernemers-/startersaftrek

-Investeringsaftrek

-Bezwaar en beroep

 

Toepasbare belastingwetten/verdragen (niet limitatief)

-Wet op de loonbelasting 1964

-Wet inkomstenbelasting 2001

-Wet op de vennootschapsbelasting 1969

-Wet op de omzetbelasting 1968 (BTW)

-Successiewet 1956 (schenk- en erfbelasting)

-Algemene wet bestuursrecht

-Algemene wet inzake rijksbelastingen

-Verdragen ter voorkoming van dubbele belasting over inkomsten tussen landen onderling

 

Werken in de cloud

Indien gewenst kan een boekhouding online en vanaf afstand worden gevoerd. Wij zijn namelijk een groot voorstander van werken in de “Cloud”. Dat is ook de reden dat we voornamelijk gebruik maken van de volgende (online) software:

Twinfield – Online boekhoudsoftware

e-Boekhouden – Online boekhoudsoftware

Fiscaal-online – Online belastingaangiftesoftware

Trifact365 – Online scansoftware

Outlook365 – Online e-mail, contacten en bestanden

Nmbrs – Online salarisadministratie

 

Privacy

Wij vinden het verantwoord omgaan met persoonsgegevens erg belangrijk en voldoen daarom ook graag aan de eisen die hiervoor worden gesteld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan zie hiervoor bijgevoegde privacyverklaring

 

RB-kantoor

Het Register Belastingadviseurs (RB) is met circa 6.700 leden dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht voor belangenbehartiging richting overheid en politiek, vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om RB te worden en PE-cursussen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden. Ondernemers vinden in ‘hun’ RB een integer, pragmatisch adviseur met uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel voor ondernemerschap.