Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Vessies Administratie, Belasting & Advies

Specialist voor het MKB

Visie

We willen:

  • klanten ontlasten van hun administratieve- en belastingverplichtingen.
  • dienstverlening tegen redelijke tarieven.
  • vooraf duidelijkheid over de tarieven.
  • achteraf geen verrassingen.
     
We willen dit bereiken door:
  • de ondernemer de mogelijkheid te geven zich te laten concentreren op zijn eigen vakgebied. Wij zijn zelf ook ondernemer en ons vakgebied is diensten op gebied van administratie en belastingen.
  • onze eigen kosten laag te houden door geen gebruik te maken van dure kantoorpanden en auto's.
  • een dienstenoverzicht samen te stellen met vaste vooraf bepaalde prijzen, welke voor minimaal een jaar vast staan.
  • geen opzegtermijn te hanteren.